Yazılar

Plaka Tanıma Sistemi

Çevre güvenlik sistemleri

Bir olay durumunda olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir delil oluşturmanın yanı sıra gerek yerelde gerek uzaktan izlenerek yerleşke çevresindeki güvenlik durumunun takip edilmesine yardımcı olur.

Tüm görüntülerin 7/24 kayıt edilmesi

Yüksek çözünürlük

Görüntülere güvenli uzaktan erişim